Χαρτογράφηση Εγκεφάλων

Η εταιρεία TDP - Tuning εξελίσει και διαθέτει προγράμματα χαρτογράφησης του εγκεφάλου για οποιοδήποτε στάδιο βελτίωσης του αυτοκινήτου.

Η χαρτογράφηση γίνεται είτε σειριακά μέσω της θύρας αυτοδιάγνωσης OBD II του αυτοκινήτου, χρησιμοποιώντας το software της εταιρείας Frieling Racing , είτε μέσω Chip Programmer για τα παλιότερα μοντέλα αυτοκινήτων.

Μερικά αποτελέσματα:

PEUGEOT 207 RALLYE 150 PS - > 178.6 PS

TWINGO GT 1200 100 PS  -> 133 PS 


Φωτογραφίες