Συντήρηση Air Condition

Σχετικά με τη διαδικασία του service air condition, ο καθαρισμός του συστήματος ψύξης επιτυγχάνεται με την ανάκληση του φρέον. Περνώντας από το ζεστό στο κρύο ή αν μείνει το σύστημα του κλιματισμού χωρίς χρήση για κάποιο διάστημα, αναπτύσσονται βακτήρια και μύκητες. Γι' αυτό το λόγο, ρίχνουμε μυκητοκτόνο (ασφαλές για την υγεία των επιβατών του οχήματος), που καθαρίζει και διώχνει τους μύκητες και τα επιβλαβή για την υγεία βακτήρια. 

Το service air condition που κάνουμε, περιλαμβάνει:

Αντικατάσταση ψυκτικού υγρού (φρέον).

Αντικατάσταση λιπαντικού με χρήση ειδικού υγρού για διαρροές.

Έλεγχο φίλτρου καμπίνας (όπου υπάρχει).

Απολύμανση του κλιματιστικού του αυτοκινήτου σας.